На 12.02.2018г. /вторник/ от 18:30часа ще се проведе родителска среща за учениците от начален курс.