104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

На 12.02.2018г. /вторник/ от 18:30часа ще се проведе родителска среща за учениците от начален курс.