104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Уважаеми родители,
във  връзка с пилотното инспектиране от Националния инспекторат по образованието
, на електронните си пощи сте получили въпросници, попълването и изпращането на които може да става до 15. II. 2019г.

Благодарим за Вашето съдействие!