104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

 

 

 

Днес, 19.12.2018г., от 12:45ч.

се открива Коледният базар.

Тази година събраните средства ще бъдат изразходвани

за

изграждане на кътове за почивка и четене на третия етаж.
 
                  ЗАПОВЯДАЙТЕ!  ОЧАКВАМЕ ВИ!