104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

       Във връзка с провеждане на коледните тържества по класове часовете за петък 21.12.2018г. ще се проведат при следния график. Заниманията първа смяна ще приключат 12:00 часа, а втора смяна приключва 17:00 часа. За този ден закуски и  хранене в стола не са предвидени.