104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Внимание! Без вода на 23.11.2018 г.

 

Във връзка с подмяна на водопровод, ще бъде спряно подаването на вода към 104. ОУ „З. Стоянов” на 23.11.2018 г. от 10 до 20 ч.

Учебните часове ще бъдат с продължителност 20 минути и ще се провеждат по следния график:

1.     1. смяна                                            2. смяна

1ч. 7:30 – 7:50                               1 ч. 13:30-13:50

2ч. 8:00 – 8:20                               2 ч. 14:00 – 14:20

3ч. 8:30 – 8:50                               3 ч. 14:30 - 14:50

4ч. 9:10  - 9:30                               4 ч. 15:10 – 15:30

5ч. 9:40  – 10:00                            5 ч. 15:40 – 16:00

6ч. 10:10 – 10:30                           6 ч. 16:10 – 16:30

 

Необходимо е децата да си носят вода и антибактериални кърпички!

Столът няма да работи на 23.11.2018 г. Родителите трябва да презаверят купоните за този ден в четвъртък 22.11.2018 г.

За учениците от ЦДО, които не могат да бъдат взети по-рано, е необходимо родителите да осигурят храна, вода и антибактериални кърпички.