104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID 19 В УЧИЛИЩЕ С УЧЕНИК

ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID 19 В УЧИЛИЩЕ С ВЪЗРАСТЕН ЧЛЕН НА ПЕРСОНАЛА

ПРАВИЛА  За присъственопровеждане на образователния процес в условията на епидемия от COVID-19 

ПРАВИЛА    За  работа с родителивъншнипосетители и доставчицинастоки и услуги в училище

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Готови ли сме за учебната година?

Абонамент за новини