104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

Административни услуги предоставяни от 104. ОУ тук

Дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявление за издаване на академична справка

Заявление за прием

Заявление за издаване на удостоверение за преместване

Заявление за промяна на оценка

Заявление за извиняване на отсъствия-3, 7 дни

Заявление за освобождаване от ФВС

Абонамент за новини