104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

  • 20191119152453
  • 20191119145422

Посещение в Национален етнографски музей 

И през настоящата учебна година училището ни се включи в Национална Програма„ОСИГУРЯВАНЕ НАСЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”.

Учениците от 6А клас участват вМодулКултурнитеинституциикато

образователнасредавнякои от часовете по изобразително изкуство.

На 19. и 26.11.2019 г. те посетиха Националния етнографски музей, където бяха проведени уроците по предмета от задължителната програма:

Видоведекоративно-приложниизкуства-естетикаифункции“ иСтилизация-художественипроекти.

 

 

Децата се запознаха сосновнитезанаяти,приложно-декоративнитеизкустваивидоветекомпозиции,стилизацията,орнамента;докоснаха се до образци на народното творчество; осъзнаха ролятанатози видизкуствозасъхраняваненакултурнатаниидентичностпрез вековете.Учениците с интерес изслушаха беседата, участваха в проучване, наблюдаваха демонстрация-тъкане на вертикален стан.

Изложбените зали  в галериите формират  художествена  култура  при  възприемане   на   произведения  на  изкуството.Проведениятизвън класната стая урок предизвиква интерес у децата, създава трайни нагласи, знания и умения. 

                 

Преподавател -Е.Радева

Уважаеми родители и ученици, олимпиадите по математика и български език и литература в 104. ОУ „Захари Стоянов” – София ще се проведат, както следва:

1. Общинският кръг на олимпиадата по Математика ще се проведе на 14 декември 2019 г. от 09.00 ч. (събота), както следва:

  • За учениците от ІV до VІІ клас от 104училище.

Време за работа: 4 часа

 1. Общинският кръг на олимпиадата по Български език и литература ще се проведе на 15 декември 2019 г. от 09.00 ч. (неделя), както следва:

  • За учениците от V до VІІ клас от 104училище.

Време за работа: 2часа за учениците от 5. и 6. Клас

                             3 часа за учениците от 7. Клас

Съгласно чл.11 на Приложение 1 към Заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на Министъра на образованието и науката всеки родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, подава в училището, в което се обучава, за трите кръга на всяка олимпиада, декларация за информираност и съгласие (по образец) .

Срок за записване за участие до 11.12.2019г. 14:00 часа при преподавателите по предмет. Декларации могат да бъдат получени при преподавателите или да бъдат изтеглени ТУК

Декларациите се подават в канцеларията или при преподавателите по предмет най- късно до 11.12.2019г.

Подаването на декларации е задължително!

Регламенти може да намерите  и в рубриката Олимпиади и състезания / Среден курс/ Ученици на сайта на училището.

УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!!!

Уважаеми родители, във връзка с изискването за намаляване на тежестта на ученическите чанти и раници в приложения линк може да намерите електронно четимия вариант на учебниците, които използват учениците в 104 ОУ . Разгледайте внимателно публикуваните линкове, за някои от издателствата се изисква допълнителна регистрация.

Уважаеми родители и ученици, резултатите от конкурса " На екскурзия през есента" може да намерите тук.

Награждаването на победителите от IX. училищен конкурс "На екскурзия през есента" ще се състои на 18. 11. 2019г. /понеделник/ от 13:00 часа.

 

На 8 ноември се отбелязва Европейския ден на здравословното хранене. Осъзнавайки колко е важно да се храним по правилния начин, ние - учениците от ученическия съвет, записахме видеоклип с една приятна здравословна рецепта.

В годините на израстването си, децата имат нужда от много енергия, тъй като участват в много физически дейности. За да е полезно и приятно, предлагаме да хапнете здравословен дюнер.

 Видеото може да видите тук

УВАЖАЕМИ
ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
ИЗБРАНИ ОТ КОЛЕКТИВИТЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ЗА
УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА OУ  „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“,
ГРАД СОФИЯ,        
    Във връзка с чл. 265, ал. 1 от
ЗПУО учредяването на Обществения съвет ще се състои на 12.11.2019 г. от 18,00 ч.в зала 202 на 104. ОУ „ЗахариСтоянов“, град София, ул. „Костенски водопад“ 60, при следния дневен ред:
1.Учредяване на Обществен съвет – избор на членове
2. Избор на резервни членове.
Учередително заседание на Обществения съвет на на 104. ОУ „З. Стоянов“ ще се
проведе на:
12.11.2019 г. от 19:00 ч. в зала 202 на училището при следния проект за дневен ред:
1. Избор на председател наобществения съвет.