104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

ЧЕТИВО ЗА РОДИТЕЛИ

Инициатива

 

Дата на публикуване

www.balkanski-foundation.org

Всяка година Фондацията организира летни школи, спомагащи развитието на мотивирани ученици в различни научни и

 MB  3.05.2018 г.

 Министерството на образованието рубрика “Приобщаващо образование“.

http://www.back2school.mon.bg/

 Chr

Обновява се непрекъснато

 

 k1  

Кинофестивал 

9.02.2018 г.

Анкета БЕЛЕЖНИК 2018:

 k2

9.02.2018 г.

 

Полезни идеи за подкрепа у дома и в училище

 k3  Обновява се непрекъснато