104 основно училище "Захари Стоянов"

Една добра традиция с модерно звучене

104ou

Списък на приетите първокласници от 2. класиране - ТУК.

Документи се приемат от 12.06.2018г. до 13.06.2018г./вкл./ до 17:00ч. в училището -  ст.103

Работно време: 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00ч.

Необходими документи за записване на класираните ученици:

За категория „А. Водещ критерий“ задължително се подават следните документи:

- Оригинал на удостоверение за постоянен/настоящ адрес на ДЕТЕТО, издаден от съответната районна администрация с посочен в него срок на пребиваване на лицето.

- Оригинал на удостоверение за завършен подготвителен клас

- Копие на акт за раждане на ДЕТЕТО.


При наличие на допълнителни критерии се добавят също:

- Копие от решение на ТЕЛК на детето; 

- Копие от Акт за смърт на родителите; 

- Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от    съответната районна администрация; 

- Копия от удостоверения за раждане на децата. 

- Копие от съдебно решение или заповед за настаняване. 

- Копие от удостоверение за раждане на детето /за случаите на дете с неизвестен родител/.

ЧЕТИВО ЗА РОДИТЕЛИ

Инициатива

 

Дата на публикуване

www.balkanski-foundation.org

Всяка година Фондацията организира летни школи, спомагащи развитието на мотивирани ученици в различни научни и

 MB  3.05.2018 г.

 Министерството на образованието рубрика “Приобщаващо образование“.

http://www.back2school.mon.bg/

 Chr

Обновява се непрекъснато

 

 k1  

Кинофестивал 

9.02.2018 г.

Анкета БЕЛЕЖНИК 2018:

 k2

9.02.2018 г.

 

Полезни идеи за подкрепа у дома и в училище

 k3  Обновява се непрекъснато